ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Elcepelce konzultace

Petra Linertová

21. 11. 2021

Zpět
Proč Elcepelce? Třeba proto, že PPC na klíčová slova CRM nebo Salesforce jsou drahá. A pokud Elcepelce zaujmou, tak proč ne? I tak může uvažovat konzultant.

Zkušený konzultant ale musí umět poradit mnohem více. Především ví, že jeho klient rozumí dobře svému podnikání, a proto se jej doptá na podstatné souvislosti, aby dobře a v souvislostech porozuměl záměrům či problémům jeho firmy. A protože má zkušenosti s podobnými projekty, a navíc disponuje kontakty na odborné specialisty, navrhne takové řešení, které očekávání klienta bezezbytku naplní.

Příkladem může být naše aktuální zkušenost s probíhající implementací e-shopu pro společnost MAPO medical, distributora a prodejce spotřebního materiálu a zdravotnické techniky. Původní záměr implementovat obchodní aplikaci nezávisle na okolních systémech byl po úvodních konzultacích správně přehodnocen tak, aby byla pro správu produktů v e-shopu využita replikace dat centrálně spravovaných v ERP systému. Vedle úspory času potřebného na správu nabídky produktů poskytne toto propojení také lepší služby zákazníkům, kteří například získají přesnější informace o dostupnosti produktů, aktualizované v reálném čase. Architektura řešení navíc umožní využít podobný princip i pro implementaci aplikace na řízení logistiky zboží a dalších souvisejících řešení.

Jak probíhá podobný projekt bez konzultanta? Zpravidla tak, že si klient vybere několik řešení z nabídky hotových produktů a svoje rozhodnutí konzultuje s obchodníky, kteří mají samozřejmě zájem prodat právě svůj produkt. Vedle technických parametrů si pak firma jako kompromisní řešení nejčastěji vybere produkt s výhodnější cenou. Výběr e-commerce řešení z nabídky účelových krabicových řešení, opatřených návodem, jak je nastavit a pro účely podnikání utilizovat, se na první pohled jeví jako jasná výhoda. Také cena a čas implementace může vypadat lákavě. Úpravy a změny se dohadují s obchodníkem, podle kterého „nic není problém“. A výsledek? Firma často zažije překvapení, že nové obchodní řešení plní původní záměr jen částečně, s množstvím nepředpokládaných potíží a rychle rostoucími náklady na nezbytné úpravy (tedy ty, se kterými „nebyl problém“) i běžný provoz.

V čem vám pomůže konzultant? Když si budete vybírat nové auto nebo televizi, asi se poradíte s odborníky, nebo si přinejmenším projdete nezávislé recenze a hodnocení. Tak proč se neporadit i při výběru mnohonásobně dražšího a pro vaši firmu důležitějšího e-commerce řešení nebo jiného podnikového systému? A co by měl konzultant zajistit? Především to, že:
  • Váš záměr bude konzultován a správně pochopen ve všech podstatných souvislostech, s vědomím rizik a s plánem pro zmírnění jejich případných dopadů.
  • Před výběrem řešení budou dobře zváženy klíčové scénáře jeho použití a díky tomu i lépe zacíleny specifikace požadavků.
  • U vybraných řešení budou reálně a s jasnějšími obrysy vypočítány skutečné investice a jejich návratnost.
  • Vybere se řešení správně zacílené na uskutečnění podnikatelského záměru, dostupné v rámci dohodnutého rozpočtu a termínu implementace.

Mohlo by se zdát, že výběrem optimálního řešení, splňujícího aktuální podnikatelské potřeby firmy, práce konzultanta končí. Ano, mohla by. Ale proč ještě více nevyužít jeho schopnosti, a především také znalosti, které už o podnikání vaší firmy získal? Jak jsme zmínili ve výše uvedením příkladu – většina podnikových řešení neposkytne svůj maximální přínos samo o sobě. A právě konzultant vám může pomoci s odhalením vhodných možností integrace a automatizace i dalším rozvojem, aby pro vás vaše nové řešení znamenalo skutečnou konkurenční výhodu. 

Autor: Luboš Novák
Head of Consulting