ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Konzultanti vítězí v IT

Jaroslav Luc

15. 3. 2022

Zpět

Proč je potřebujeme a kdo vlastně jsou ti konzultanti? Dříve jsem si sám myslel, že konzultant je člověk, kterému mám platit za to, že mi poradí v oblasti své expertízy. Ale neviděl jsem žádné konkrétní dílo nebo věc – prostě mi chybělo něco hmatatelného nebo měřitelného.

A stejně jako asi hodně dalších lidí mám prostě problém zaplatit za něco, na co si nesáhnu nebo co nezměřím. Proto jsem hodnotu konzultačních služeb nevnímal a chápu i ostatní, kdo to vidí podobně.

Já jsem ale časem přišel na to, že můj úsudek byl prostě chybný. Možná to byla spíše zkušenost, která mě přivedla na to, že je někdy dobré nechat si poradit – obzvláště v oblastech, kterým sám tolik nerozumím. Ostatně, je to jako v životě. Když je člověk mladý, často neslyší (spíše tedy nechce slyšet), co mu říkají rodiče, protože si myslí, že on sám to přece ví nejlépe. A to platí prostě všude – business a IT nejsou výjimkou. Představme si situaci, kdy vybíráme nový podnikový systém, zvažujeme náhradu stávajícího IT řešení nebo jsme se prostě rozhodli ve firmě uskutečnit digitální transformaci a třeba chceme mít konečně e-shop propojený nejen s ERP ale i s CRM.

Dnes už vím, že toto všechno co jsem zmínil, je dobré konzultovat s odborníky. A také to, že optimální volbou jsou závislí konzultanti. Závislí? Na čem proboha? No přece závislí na řešeních, která za svou kariéru konzultovali, obchodovali nebo analyzovali. Zkrátka že mají v daném oboru a oblasti prokazatelné zkušenosti.

Jaroslav Luc, Sprinx Consulting

Ale kde takové konzultanty hledat? Podle mě vždy hodně napoví reference. Pokud je firma na trhu více než 10 let a veřejně se prezentuje s referenčními řešeními, můžeme oprávněně předpokládat, že má ve svých řadách konzultanty, kteří již mají něco za sebou. A tak když se s nimi budu bavit o svých business záměrech, budou vědět o čem je řeč a poradí mi, jakou cestou se vydat.

Jaká je tedy vlastně role konzultanta v dnešním světě IT a technologií? Nejprve je třeba si uvědomit rozdíl a umět citlivě rozlišovat mezi „názory“ a „odborným poradenstvím“. A jaký že je v tom vlastně rozdíl? Hezky je to vidět na příkladu z reálného světa, kdy třeba i politici staví své úsudky a názory nad fakta a odborné hypotézy. Ke konzultacím je potřeba přistupovat ověřeným způsobem, který zajistí jak zákazníkovi, tak dodavateli potřebný komfort. Komfort ve smyslu toho, že budou naplněna očekávání klienta, který na konci realizace dostane přesně to, co skutečně chtěl, a za podmínek, které byly na začátku dohodnuty.

A právě tento okamžik – tedy zmíněný soulad – je velmi často v rukou konzultanta. Aby se očekávání potkalo s předaným dílem je alfou a omegou celého procesu konzultací. A pokud chceme v klientech vyvolat pozitivní emoci, je nezbytné takového souladu dosahovat. Konzultant je ten, kdo vstupuje do akce v okamžiku, kdy je potřeba klientovi pomoci se zreálněním jeho představy poptávaného systému či aplikace k dosažení konkrétního business záměru a cíle.

V praxi je činnost konzultanta naprosto nezbytná, protože disponuje jak znalostmi v dané oblasti, kde klient chce rozvíjet svůj business, tak schopnostmi naslouchat a vnímat potřeby a přání klienta a v neposlední řadě i analytickým přístupem. To zreálnění, které jsem před chvílí zmínil znamená, že popíše klientovi svou zkušenost s diskutovanou problematikou a že posbírá všechny potřebné informace o klíčových lidech, procesech a záměrech společnosti. Následně, vybaven těmito informacemi, je schopen analýzy, rozboru a formulování následného doporučení i finálního návrhu řešení.

Po celou dobu činnosti probíhá mezi konzultantem a klientem dialog klientem. Často již v přípravné fázi vzniká partnerství, které pak nekončí samotnou realizací a předáním díla, ale právě kontinuálním dialogem a je kvalitním předpokladem pro další rozvoj.

A kde že je ta „hmatatelnost“ a „měřitelnost“? Tak předně už v tom, že se zamýšlené řešení vůbec podaří implementovat. Možná by vás překvapilo, jak velký podíl IT projektů skončí úplným fiaskem. Správně nasazené řešení je často velkou zásluhou právě konzultantů. Celkem snadno můžeme výsledky práce konzultantů i změřit. Bylo řešení nasazeno podle časového plánu? A ve stanoveném rozpočtu? Pomáhá generovat byznys? A šetřit náklady? Pokud odpovíte „ano“, znamená to, že konzultant odvedl svoji práci dobře. A právě proto je dobré konzultovat…