ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Konzultanství ve věku digitalizace

Petra Linertová

17. 10. 2021

Zpět
V závěru svého minulého příspěvku "Poradenství dříve a dnes" uvádím, že obor poskytování profesionálních poradenských služeb stojí již desítky let na stejných základech a že se nijak zásadně nezměnila ani struktura postupů a cílů konzultantů. To ale samozřejmě neznamená, že by celý obor konzultanství neprocházel neustálým a stále se zrychlujícím vývojem. Je přitom zřejmé, že vývoj v oblasti konzultací dnes nejvíce ovlivňují digitalizace a trendy, které s sebou přináší stále významnější přechod našich životů do online prostředí. A o jaké trendy se konkrétně jedná? Podle výhledu společnosti Gartner se bude rozvoj technologických trendů v blízké budoucnosti týkat zejména distribuovaných cloudů, umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti a kompozitního podnikání.

Internet chování
V průběhu pandemie COVID-19 jsme si nemohli nevšimnout určitých změn, které se týkají našich každodenních životů. Kamery a senzory sledují rozestupy, dodržování hygienických pravidel a používání roušek, reproduktory upozorňují na porušení protokolu apod. Připojení těchto komponent do počítačové sítě navíc umožňuje shromažďovat, analyzovat a vyhodnocovat údaje o chování lidí. Tím vzniká fenomén zvaný „Internet chování“ (Internet of Behaviors – IoB), který dále rozšiřuje možnosti Internetu věcí (Internet of Things – IoT). Cílem je IoB je shromáždit data, která mohou být, s ohledem na psychologii chování lidí, využita k jejich ovlivňování.

Internet of Behaviors proto společnost Gartner zařadila do seznamu významných trendů technologických aplikací. Všudypřítomná data z každodenního života propojují digitální a fyzický svět a jsou důležitá jak pro řízení lidských zdrojů, tak i pro ovlivňování chování zákazníků prostřednictvím zpětných vazeb.
Podle analytiků společnosti Gartner mezi další trendy patří:
  • Total experience představuje kombinaci zkušenosti zákazníků, zaměstnanců i uživatelů s cílem zlepšit celkový „zážitek“ všude tam, kde se tyto oblasti protínají – tedy od technologického základu přes zaměstnance až po zákazníky a uživatele produktů a služeb.
  • Privacy-enhancing computation je trend vycházející z rostoucí potřeby sdílet data při zachování soukromí a bezpečnosti. Jde o důležitý předpoklad spolupráce organizací a podnikatelů napříč regiony nebo pro výměnu informací s konkurencí, aniž by došlo ke ztrátě důvěrnosti.
  • Distributed cloud je označením pro cloudové služby distribuované do různých lokalit, kdy ale za provoz, správu a vývoj nových aplikací a služeb nadále odpovídá jediný globální poskytovatel. Organizacím to umožňuje provozovat služby co nejblíže jejich uživatelům a snížit tak latenci i náklady na datové přenosy, a současně vyhovět zákonům či regulacím v oblasti nakládání s osobními daty.
  • Anywhere operations je ve model umožňující přístup k podnikání kdekoli, kde jsou zákazníci, zaměstnavatelé a obchodní partneři, bez ohledu na skutečnou vzdálenost regionu nebo organizace. Některé firmy si tento model už dobře vyzkoušeli během pandemie, když dokázaly zařídit vlastní provoz i obsluhu zákazníků čistě v digitálním prostředí.
  • Cybersecurity mesh umožňuje vymezit bezpečnostní perimetr kolem identit osob nebo věcí. Poskytuje modulárnější a pohotověji reagující přístup k zabezpečení, jelikož centralizuje orchestraci zásad a distribuuje jejich prosazování.
  • Intelligent composable business je takový podnik, který se dokáže přizpůsobit a zásadně změnit své uspořádání dle aktuální situace. Vzhledem k tomu, že organizace zrychlují strategie digitálního podnikání s cílem podpořit digitální transformaci, musí být agilní a činit rychlá obchodní rozhodnutí na základě aktuálně dostupných dat. 
  • AI engineering nabízí cestu, jak se může umělá inteligence stát součástí hlavního procesu DevOps, a nikoli jen souborem izolovaných projektů. Vedle řídicího aspektu AI se objevuje také oblast, která se zabývá otázkami důvěryhodnosti, transparentnosti, etiky či dodržování předpisů. To vše, společně se zhodnocení investic do AI projektů, představuje výzvu tohoto trendu.
  • Hyperautomation je nový trend, založený na myšlence, že vše, co lze v organizaci automatizovat, by mělo být automatizováno. Motorem této myšlenky je skutečnost, že se organizace stále potýkají se zastaralými procesy, které nejsou zefektivňovány a tím znehodnocují nákladné investice do partikulární modernizace.
Je zřejmé, že hlavní aktuální výzvou poradenství je zvládnutí klíčových trendů, které přináší digitalizace a digitální transformace. Přesto, stejně jako před 40 lety, platí, že efektivní poradenství znamená přesvědčit klienta, aby na základě odborných argumentů podnikl potřebné kroky a realizoval změnu. K tomu ale konzultant vedle schopnosti najít řešení potřebuje také talent přesvědčit účastníky logikou své analýzy. A k realizaci musí mít na palubě dostatek klíčových hráčů, z nichž každý má na výsledku řešení zájem a neopomene dosaženou změnu dále rozvíjet.

Luboš Novák, Head Consulting, Sprinx Consulting